ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چوم

لغت‌نامه دهخدا

چوم . (اِ) چربی و پیه و شحم . (ناظم الاطباء). اما جای دیگر دیده نشد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ