ترجمه مقاله

چولاب

لغت‌نامه دهخدا

چولاب . (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش کوچصهفان شهرستان رشت . 700 تن سکنه دارد. از نهر توشاجوب از سفیدرود آبیاری میشود. محصولاتش برنج ، ابریشم و غلات است . زیارتگاهی بنام امامزاده سیدقاسم دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
ترجمه مقاله