ترجمه مقاله

چوت

لغت‌نامه دهخدا

چوت . [ چ َ ] ( هندی ، اِ) چاریک . و چاریک مالیات که سابقاً مارهاتا میگرفت . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله