ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چهلر

لغت‌نامه دهخدا

چهلر. [ چ ِ ل َ ] (اِ) نامی است که در نور به راش دهند. (یادداشت مؤلف ). رجوع به راش شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ