ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چهارکتاب

لغت‌نامه دهخدا

چهارکتاب . [ چ َ ک ِ ] (اِخ ) چهار کتاب آسمانی : تورات موسی ، زبور داود، انجیل عیسی و قرآن محمد (ص ). (تاریخ بلعمی چ فرهنگ ج 1 ص 107). و بعضی صحف ابراهیم را (به جای زبور داود) در این زمره به شمار آورند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ