ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چهارده

لغت‌نامه دهخدا

چهارده . [ چ َ دِه ْ ] (اِخ ) از قرای استرآباد است . خالصه ٔ دیوان از سه رشته قنات آبیاری میشود. (از مرآت البلدان ج 4 ص 298). از دهات سدن رستاق (مازندران واسترآباد تألیف رابینو ص 168). دهی است از دهستان سدن رستاق بخش کردکوی شهرستان گرگان . 1180 تن سکنه دارد. از قنات آبیاری میشود. محصول عمده اش برنج ، غلات ، پنبه ، حبوبات و توتون و سیگار است . شغل اهالی کشاورزی و گله داری و صنایع دستی زنان شال و کرباس بافی است . یک دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ