ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چهارده معصومی

لغت‌نامه دهخدا

چهارده معصومی . [ چ َ / چ ِ دَه ْ م َ ] (ص نسبی ) منسوب به چهارده معصوم . یعنی دوازده امام و پیغمبر اکرم و حضرت فاطمه .
- سادات چهارده معصومی ؛ ساداتی که گروهی از آنان در ایران و عده ای در کراچی بسر می برند. آقاخان محلاتی از آنهاست . (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ