ترجمه مقاله

چهاردره

لغت‌نامه دهخدا

چهاردره . [ چ َ دَ رِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بهمئی بخش کهکیلویه ٔ شهرستان بهبهان ، 100 تن سکنه دارد. از رودخانه ٔ پوتو آبیاری میشود. محصولش غلات ، برنج ، پشم ولبنیات و صنایع دستی قالی ، قالیچه ، جاجیم و پارچه بافی برای چادر است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
ترجمه مقاله