ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چهاردانگه

لغت‌نامه دهخدا

چهاردانگه . [ چ َ گ َ ] (اِخ ) از بلوکات ولایت قراجه داغ آذربایجان ، 43 قریه دارد و 40 فرسخ مساحت آن است . مرکز آن قریه ٔ میاندرن حد شمالی ارس کنار شرقی گرمادوز.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ