ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چنگوری

لغت‌نامه دهخدا

چنگوری . [ چ َ ] (اِخ ) از قرای سجاس رودزنجان خالصه دیوان و قدیم النسق سی خانوار سکنه دارد. محصولش غله آبی و دیمی است . از آب رودخانه ٔ مشروب میشود. چشمه ٔ آب هم دارد. یونجه کاری میکنند. هوایش ییلاقی است . (مرآت البلدان ج 4 ص 275). دهی است جزء دهستان سجاس رود بخش قیدار شهرستان زنجان در 30 هزارگزی شمال قیدار سر راه عمومی قیدار به زنجان واقع شده است . کوهستانی و سردسیر است . 452 تن سکنه دارد. از چشمه مشروب میشود. محصولاتش انواع میوه و غلات است . شغل بیشتر اهالی زراعت و قالیچه ، گلیم و جاجیم بافی است .راهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ