ترجمه مقاله

چناغ

لغت‌نامه دهخدا

چناغ . [ چ َ / چ ُ ](اِ) نوعی از ماهی باشد. (برهان ). نوعی از ماهی دریایی است . (انجمن آرا) (آنندراج ). نوعی از ماهی دریایی که اره ماهی نیز گویند. (ناظم الاطباء) :
چو برزد سر از کوه رخشان چراغ
زمین شد به کردار زرین چناغ .

فردوسی .


رجوع به جناغ شود.
ترجمه مقاله