ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چم هندی

لغت‌نامه دهخدا

چم هندی . [ چ َ هَِ ] (اِخ ) دهی از دهستان موسیان شهرستان دشت میشان که در 35 هزارگزی جنوب خاوری موسیان بر سر راه اتومبیل رو فله به موسیان واقع است . دشت و گرمسیری است و 400 تن سکنه دارد. آبش از چشمه . محصولش غلات و روغن و شغل اهالی زراعت ، گله داری و بافتن قالیچه و سیاه چادر است . این آبادی را ربوط هم مینامند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ