ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چمتوکش

لغت‌نامه دهخدا

چمتوکش . [ چ َ ک َ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان اشکور پایین بخش رودسر شهرستان لاهیجان که در 4 هزارگزی جنوب رودسر و 7 هزارگزی جنوب سی پل واقع است . کوهستانی و سردسیر است و 105 تن سکنه دارد. آبش از چشمه . محصولش غلات . بنشن ، فندق و گردو. شغل اهالی زراعت . گله داری و کرباس بافی و راهش مالرو و صعب العبور است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ