ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چلکاسر

لغت‌نامه دهخدا

چلکاسر. [ چ َ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان رحمت آباد بخش رودبار شهرستان رشت که در 30 هزارگزی شمال خاوری رودبارو 16 هزارگزی رستم آباد واقع است . کوهستانی و معتدل است و 190 تن سکنه دارد. آبش از چشمه . محصولش غلات ، برنج و لبنیات . شغل اهالی زراعت ، گله داری ، مکاری و شال بافی است و راهش بر سر راه عمومی رستم آباد به صارلوو مالرو میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ