ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چلوان

لغت‌نامه دهخدا

چلوان . [ چ َل ْ ](اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: «آبادیی از چارمحال اصفهان است ». (از مرآت البلدان ج 4 ص 260). و در فرهنگ جغرافیایی آمده است : «دهی از دهستان لار بخش حومه ٔ شهرستان شهرکرد که در 15 هزارگزی شمال شهرکرد و یک هزارگزی راه پل زمان خان به شهرکرد واقع است . دامنه ٔ کوه و هوایش معتدل است و 191 تن سکنه دارد. آبش اززاینده رود. محصولش برنج و غلات . شغل اهالی زراعت و راهش مالرو است ». (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ