ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چلقب

لغت‌نامه دهخدا

چلقب . [ چ ِ ق َ ] (اِ) به معنی چلته است . (غیاث ) (آنندراج ). چلقد. و رجوع به چلته و چلقد شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ