ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چقرلی

لغت‌نامه دهخدا

چقرلی . [ چ َق ق ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبد قابوس که در 10 هزارگزی شمال خاوری کلاله واقعاست . کوهستانی و دارای جنگل است و 400 تن سکنه دارد. آبش از رودخانه ٔ یکه قوزه ، محصولش برنج ، غلات ، لبنیات ، عسل ، حبوبات و صیفی . شغل اهالی زراعت و گله داری وراهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ