ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چغلو پایین

لغت‌نامه دهخدا

چغلو پایین . [ چ َ ] (اِخ )دهی است جزء دهستان قشلاقات افشار بخش قیدار شهرستان زنجان که در 47 هزارگزی جنوب باختری قیدار و 36 هزارگزی راه مالرو عمومی واقع است . کوهستانی و سردسیر است . و 137 تن سکنه دارد. آبش از رودخانه ٔ قزل اوزن . محصولش غلات . شغل اهالی زراعت و بافتن گلیم و جاجیم وراهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ