ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چشمه

لغت‌نامه دهخدا

چشمه . [ چ َ /چ ِ م َ / م ِ ] (اِخ ) محلی است که مرکز پادگان تیپ خاش شهرستان زاهدان میباشد و در 6 هزارگزی باختر خاش ، کنار راه فرعی خاش به نرماشیر و بم واقع شده . دامنه ٔکوه و گرمسیر است و علاوه بر افراد پادگان 300 تن سکنه دارد. آبش از قنات ، محصولش غلات ، شغل اهالی زراعت و راهش فرعی است ، (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ