ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چشمه کبود

لغت‌نامه دهخدا

چشمه کبود. [ چ َ م َ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان منصوری بخش مرکزی شهرستان شاه آباد که در 42 هزارگزی جنوب خاوری شاه آباد واقع است . دامنه و سردسیر است و 183 تن سکنه دارد. آبش از چشمه ، محصولش غلات دیم و لبنیات ، شغل اهالی زراعت و گله داری وراهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ