ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چشمه کبود

لغت‌نامه دهخدا

چشمه کبود. [ چ َ م َ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کاکاوند بخش دلفان شهرستان خرم آباد، که در 21 هزارگزی شمال باختری نورآباد و 3 هزارگزی باختر راه شوسه ٔ خرم آباد به کرمانشاه واقع است . جلگه و سردسیر است و 200 تن سکنه دارد. آبش از چشمه کبود، محصولش غلات ، لبنیات و پشم ، شغل اهالی زراعت و گله داری و راهش مالرو است . ساکنین این آبادی از طایفه ٔ علهیا بوده در ساختمان و سیاه چادر سکونت دارند و برای تعلیف احشام به گرمسیر میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ