ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چشمه کبود

لغت‌نامه دهخدا

چشمه کبود. [ چ َ م َ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان خالصه . بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان که در 23 هزارگزی شمال باختری کرمانشاه و یک هزارگزی شمال شوسه ٔ روانسر واقع است . دشت و سردسیر است 107 تن سکنه دارد. آبش از سیونان و چشمه ، محصولش غلات ، حبوبات دیمی و لبنیات و شغل اهالی زراعت است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ