ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چشمه کبود

لغت‌نامه دهخدا

چشمه کبود. [ چ َ م َ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چهاربلوک بخش سیمینه رود شهرستان همدان که در 18 هزارگزی باختر قصبه ٔبهار بین شوسه ٔ کرمانشاه و کردستان واقع است . کوهستانی و سردسیر است و 156 تن سکنه دارد، آبش از چشمه وقنات ، محصولش غلات ، حبوبات ، صیفی و لبنیات ، شغل اهالی زراعت و گله داری ، صنایع دستی زنان قالیبافی و راهش اتومبیل رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ