ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چشمه علیوان

لغت‌نامه دهخدا

چشمه علیوان . [ چ َ م َ ع َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان میان ولایت بخش حومه ٔ شهرستان مشهد که در 32 هزارگزی شمال باختری مشهد و 2 هزارگزی راه شوسه ٔ قدیمی مشهد به قوچان واقع است . جلگه و سردسیر است و 62 تن سکنه دارد. آبش ازچشمه ، محصولش غلات ، شغل اهالی زراعت و مالداری و راهش اتومبیل رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ