ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چراغ بی مید

لغت‌نامه دهخدا

چراغ بی مید. [ چ ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان سعیدآباد بخش مرکزی شهرستان سیرجان که در 3هزارگزی شمال سعیدآباد، سر راه مالرو سعیدآباد به ناصریه واقع شده و 30 تن سکنه دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ