ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چتر طاوس

لغت‌نامه دهخدا

چترطاوس . [ چ َ رِ وو ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) چتری که از پرهای طاوس سازند و این رسم سابق در هندوستان بود شاید در ولایت باشد. (آنندراج ). چتر طاوسی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ