ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چترود

لغت‌نامه دهخدا

چترود. [ چ َ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: «قریه ای است از بلوک سرآسیاب کرمان که در نزدیکی هوتک و هشت فرسخی شمال شرقی کرمان واقع میباشد. جائی خوش آب و هواست ، باغات مشجر زیاد دارد و انگور و انارش بخوبی ممتاز است . آب این قریه از دو رشته قنات و از چشمه ای است که از کوه جاری است . دارای هزار تن سکنه است (تقریباً) و حمام بزرگی دارد که وکیل الملک آنرا بنا نموده ، کاروانسرای خرابه ای دارد که از بناهای قدیم است . سه مسجد آباد و یک باب تکیه ٔ آباد در آنجا دیده میشود. این قریه یازده کارخانه ٔ شالبافی دارد که مشتمل بر چهل ویک دستگاه است . آسیاهای متعدد از قدیم و جدید متعلق به این قریه است . مزرعه ٔ اسماعیل آباد هم از توابع چترود میباشد که خراب بود و آنرا مرحوم محمداسماعیل خان وکیل الملک آباد کرد. (از مرآت البلدان ج 4 ص 312).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ