ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چاپک

لغت‌نامه دهخدا

چاپک . [ پ ُ ] (ص ) رجوع به چابک شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ