ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چاپکدل

لغت‌نامه دهخدا

چاپکدل . [ پ ُ دِ ] (ص مرکب ) چابکدل . هوشیار. باحافظه . تیزفهم :
نکو خطو داننده باید دبیر
شمارنده ، چاپکدل و یادگیر.

(گرشاسب نامه ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ