ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چاپکدست

لغت‌نامه دهخدا

چاپکدست . [ پ ُ دَ ] (ص مرکب ) رجوع به چابکدست شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ