ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چاپنده

لغت‌نامه دهخدا

چاپنده . [ پ َ دَ / دِ ] (نف ) از چاپیدن . غارتگر. یغماگر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ