ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چاوشکی

لغت‌نامه دهخدا

چاوشکی . [ وُ ] (اِخ ) قریه ای است در هفت فرسنگی میانه ٔ جنوب و مشرق تنگستان . (از فارسنامه ٔ ناصری ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ