ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چاهک

لغت‌نامه دهخدا

چاهک . [ هََ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پائین ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد که در 62 هزارگزی شمال خاوری فریمان بر سر راه شوسه ٔ عمومی مشهد به سرخس واقع شده . جلگه و معتدل است و 382 تن سکنه دارد. آبش از قنات ، محصولش غلات و چغندر، شغل اهالی زراعت و مالداری و راهش اتومبیل رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ