ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چاهک

لغت‌نامه دهخدا

چاهک . [ هََ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت که در 13 هزارگزی جنوب خاوری سبزواران و 5 هزارگزی خاور راه فرعی سبزواران به کهنوج واقع شده و 29 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ