ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چاهک

لغت‌نامه دهخدا

چاهک . [ هََ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان حیات داود بخش گناوه ٔ شهرستان بوشهر که در 18 هزارگزی شمال باختر گناوه واقع شده و 20 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ