ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چالیر

لغت‌نامه دهخدا

چالیر. (اِ) گو عمیق مخوف . (آنندراج ). چاه . (ناظم الاطباء).
- امثال :
از چاه درآمدم و در چالیر بافتادم . (از آنندراج ).
|| گودی کم عمق . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ