ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چالگروه

لغت‌نامه دهخدا

چالگروه . [ گ ُ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان طیبی سرحدی بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان که در 6 هزارگزی خاور قلعه رئیسی واقع شده و 40 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ