ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چاقنده

لغت‌نامه دهخدا

چاقنده . [ ق ِ دَ ] (ترکی ، اِ) هنگام چریدن . در وقت چریدن . در وقت چرا. (آنندراج ) (غیاث ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ