ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چار

لغت‌نامه دهخدا

چار. (اِ) کوره ای که در آن آجر پزند. (از مهذب الاسماء). داشی را گویند که در آن خشت و آهک و کاسه و کوزه و امثال آن پزند. (برهان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ