ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چار

لغت‌نامه دهخدا

چار. (اِ)(اِخ ) تزار. تیسار. تزار : چار روسیه (پادشاه روس ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ