ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چار و هفت

لغت‌نامه دهخدا

چار و هفت . [ رُ هََ ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) عناصر اربعه و سیارات سبعه . (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ