ترجمه مقاله

چارلنگ

لغت‌نامه دهخدا

چارلنگ . [ ل َ ] (اِخ ) از مزارع اقطان بلوک کرمان است . (مرآت البلدان ج 4 ص 51).
ترجمه مقاله