ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چارجهت

لغت‌نامه دهخدا

چارجهت . [ ج َ هََ ] (اِ مرکب ) چهارسوی و چهارطرف . (ناظم الاطباء). مشرق و مغرب و شمال و جنوب . چهارسمت . || عالم . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ