ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیکارد

لغت‌نامه دهخدا

پیکارد. (اِخ ) لوئی - بنوآ. شاعر فکاهی فرانسه . مولد پاریس (1769-1828 م .).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ