ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیکارد

لغت‌نامه دهخدا

پیکارد. (اِخ ) آبه ژان . عالم ستاره شناس فرانسوی . مولد فلش (1620-1682 م .).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ