ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیچو

لغت‌نامه دهخدا

پیچو. [ چ ُ ] (اِخ ) نام قصبه و اسکله ای است در ایالت کالابره اولتریوره ، واقع در 8هزارگزی شمال شرقی مونتلیونه . (قاموس الاعلام ترکی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ