ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

پیچاقچی

لغت‌نامه دهخدا

پیچاقچی . (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش صائین دژ شهرستان مراغه . واقع در 23هزارگزی جنوب خاوری صائین دژ و 15هزارگزی خاور راه ارابه رو صائین دژ به تکاب . کوهستانی ، معتدل . دارای 218 تن سکنه . آب آن از چشمه . محصول آنجا غلات و کرچک و بادام و حبوبات . شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی آن جاجیم بافی و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما