ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیهورده

لغت‌نامه دهخدا

پیهورده . [ وَ دَ / دِ ] (اِ) در زبان پهلوی بمعنی پیک است (!). (فرهنگ شعوری ج 1 ورق 263).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ