ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پینوزرو

لغت‌نامه دهخدا

پینوزرو. [ ن ُ زِ رُ ] (اِخ ) دریاچه ای است در قسمت شمالی روسیه در شبه جزیره ٔ کوله . رودخانه ٔ نیوه از این دریاچه سرچشمه میگیرد. مساحت سطحش 42 هزار گز مربع باشد. (قاموس الاعلام ترکی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ