ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیل منگله

لغت‌نامه دهخدا

پیل منگله . [ ل ِ م َ گ َ ] (اِ مرکب ) رجوع به منگلوس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ